diagnostika a čištění benzínových, LPG a CNG vstřikovačů

Včasným servisem vstřikovače lze eliminovat některé nepříznivé symptomy chování motoru, jako jsou nepravidelný chod, zvýšená spotřeba paliva nebo snížený výkon. Zanesený vstřikovač může způsobovat nadlimitní emise a být zdrojem chybových kódů řídící jednotky. Náš servis provádí diagnostiku a čistění na specializované stolici podle výrobcem definovaných postupů.

Vstřikovače jsou testovány v různých provozních režimech. Opticky je kontrolován tvar kužele rozstřiku pomocí stroboskopické pistole a odečtena hodnota propuštěné kapaliny z měrných válců. Součástí procedury je i tlaková zkouška  těsnosti vstřikovače.

Čistění se provádí v ultrazvukové lázni, kde se odstraní nečistoty a usazeniny v těle i na jehle vstřikovače.

Vzhledem ke konstrukční kompaktnosti benzínových elektronických vstřikovačů, tvořících nerozebíratelný celek, lze měnit pouze omezenou sadu dílů - palivový filtr a těsnění. Výsledky testu a provedené práce jsou vykázány ve Výstupním protokolu.

Výše popsané činnosti platí i pro LPG a CNG vstřikovače.

 

DELPHI DIESEL SERVIS s.r.o.

autorizovaná opravna vstřikovacích čerpadel